زمان مرحله پایانی آزمون های مهارتی سال تحصیلی ۹6-۹5

  


مرحله پایانی آزمون های مهارتی سال تحصیلی ۹6-۹5 در رشته های طراحی صفحات وب و مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده روز 20 اسفند ماه سال جاری برگزار می گردد. مهارت آموزان ساکن الوند برای دریافت جزوات امتحان و نمونه سوال به آموزشگاه مراجعه نمایند و مهارت آموزان ساکن در مناطق دیگر از طریق وب سایت واز قسمت دانلود جزوه جهت دانلود جزوات و نمونه سوالات امتحان اقدام نمایند.