افتخارت

    

 کسب رتبه برتر کشور به کمیت ، کیفیت و حسن اجرای مهارت های آموزشی در سال اول فعالیت 

  

  rotbe3

  

  

*****

    

 تقدیر ویژه مدیریت آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین از سرکار خانم مهندس مهتاب بهرامی مدیریت مجتمع 

  

  

taghdir

  

 

IMG 20160824 080159

  

  

IMG 20160824 080201

  

  

IMG 20160824 080157

  

  

*****

  

 گزارش ویژه مطبوعات از مجتمع آموزشی علم و صنعت 

  

  

roozname